УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ


УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯЗагальні умови

ВІКОВІ ВИМОГИ: Мінімальний необхідний вік: 21 рік — для груп А, В, C, H; 25 років — для решти груп автомобілів.

СПОСІБ ОПЛАТИ: Для оренди автомобілів будь-якої групи клієнт повинен пред’явити дійсну кредитну картку, яку приймає до сплати компанія Thrifty, з метою оплати необхідної суми в рамках обов’язкової попередньої згоди, а також з метою здійснення попередньої оплати та погашення кінцевої оплати оренди.

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ: Водій повинен мати дійсне посвідчення на право керування транспортним засобом, видане принаймні 1 рік тому.

ПЕРІОД ВІДСТРОЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: У разі затримання орендарем повернення транспортного засобу більше, ніж на 59 хвилин з моменту закінчення 24 годин, орендар сплачує Компанії вартість прокату за кожні наступні 24 години утримання автомобіля орендарем.

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: All fines resulting from the drivers conduct are born solely by the renter.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ: Oрендований транспортний засіб забезпечено страхуванням відповідальності перед третіми особами відповідно до законодавства України. Страхові покриття є загальною умовою основного договору страхування Thrifty зі страховиком.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРЕНДАРЯ: У разі пошкодження чи втрати орендованого автомобіля або його частини, а також у випадку пожежі, пошкодження скла чи викрадення, всю відповідальність несе орендар чи додаткові уповноважені водії.

СТРАХОВКА НА ВИПАДОК АВТОМОБІЛЬНОЇ АВАРІЇ: Відповідальність орендаря за пошкодження транспортного засобу компанії Thrifty може бути зменшена відповідно до умов договору оренди до суми мінімального платежу, що становить 750 євро для автомобілів груп A,В,C, H,  950 євро для автомобілів груп J, S, або 1.250 євро для автомобілів груп T, Y, шляхом сплати відповідної суми додаткового щоденного внеску, а саме: для груп A,В,C, H, — 13 євро; для груп J, S — 16 євро, 35 євро — для груп T, Y. Дане страхове покриття виключає пошкодження дна, коліс та покришок автомобіля.

Орендар може зменшити вказану вище відповідальність до суми мінімального платежу, що становить 100 євро для автомобілів груп A,В,C, H, 200 євро — для груп J, S , а також 300 — для груп T, Y шляхом придбання додаткового щоденного страхового покриття в розмірі 6 євро, 9 євро, 16 євро відповідно (SCDW).

СТРАХОВКА НА ВИПАДОК ВИКРАДЕННЯ: Страхування від крадіжки є страховою послугою, користування якою зменшує фінансову відповідальність орендаря у випадку крадіжки транспортного засобу компанії Thrifty до 500 євро для автомобілів груп A,В,C, H, 700 євро — для груп J, S, а також 900 євро — для груп T, Y при сплаті внеску в розмірі 8 євро, 15 євро і 20 євро відповідно за кожен день оренди. Дане страхове покриття виключає крадіжку особистих речей орендаря..

КОМІСІЯ ЗА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ: У разі настання нещасного випадку з вини орендаря, останній зобов’язаний сплатити компанії Thrifty комісію на безповоротній основі в розмірі 15 євро на покриття витрат на оформлення документів.

AПЛАТА ЗА ДОДАТКОВОГО ВОДІЯ: За кожного додаткового водія нараховується щоденна плата в розмірі 5 євро. Сплата разового внеску в розмірі 50 євро надає додатковому водієві право користування автомобілем протягом будь-якого терміну оренди понад 10 днів..

ПЛАТА ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ В АЕРОПОРТУ: Даний збір у розмірі 10% застосовується у всіх аеропортах України. Зазначений вище процент нараховується на суму всіх платежів, за винятком податків і розміру сплати за пальне. Мінімальна сума плати за обслуговування в аеропорту — 10 євро.

ПОРЯДОК ПОПЕРЕДНЬОЇ ОПЛАТИ ПАЛЬНОГО: Якщо строк оренди складає 3 дні або більше, на початку оренди орендар повинен здійснити попередню оплату вартості бензину у баку транспортного засобу, який орендуватиметься. Лише після повернення орендованого транспортного засобу орендар має право подати запит на відшкодування вартості пального, що залишилося в баку. Якщо залишок пального менший за попередньо оплачену його кількість, нараховується Плата за дозаправлення.

ПЛАТА ЗА ДОЗАПРАВЛЕННЯ: 14 євро.

СИДІННЯ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ/ДІТЕЙ: Надається за вимогою, добова плата за користування — 4 євро.

GPS: Надається за вимогою, добова плата за користування — 5 євро.

ЛАНЦЮГИ, ЩО ЗАПОБІГАЮТЬ КОВЗАННЮ: Надаються за вимогою, добова плата за користування — 4 євро.

ПЛАТА ЗА ПРИЙМАННЯ/ПЕРЕДАЧУ: A. За кожен випадок приймання або передачі автомобіля поза межами прокатного пункту компанії Thrifty нараховується плата у розмірі 18 євро (тариф по місту). Якщо приймання/передача здійснюється за межею міста, стягується додаткова плата в розмірі 0,40 євро/км для автомобілів груп A, B,C,J , 0,90 євро/км для груп X, P i Y та 0,60 євро/км для всіх інших категорій. B. Якщо приймання/передача здійснюється в неробочий час, стягується додаткова плата в розмірі 23 євро/км..

ОРЕНДА АВТОМОБІЛЯ В ОДИН БІК: Застосовується для поїздок між прокатними пунктами компанії Thrifty за умови оформлення письмового дозволу та укладання відповідної угоди про сплату з компанією Thrifty.

ОРЕНДА З МОЖЛИВІСТЮ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ: Допускається тільки за наявності попередньо укладеної письмової угоди з компанією Thrifty.

НАЯВНІСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПАРКУ: Компанія залишає за собою право на надання автомобіля, модель якого відрізняється від замовленого, але є аналогічною чи кращого типу.

Податки: На усі тарифи та збори, вказані в цьому проспекті, нараховується ПДВ у розмірі 20%.

 
 
 
© 2018 Autotechnica Fleet Services SRL.
All Rights Reserved.